Seminář: Uzdrav své vnitřní dítě

22.02.2020 13:00

Milí přátelé.

Ještě  jeden dárek  pod stromeček  nebo  spíš do  nového roku?

Žijeme v přelomové době.
Čeká nás  rok  2020.
Jaký bude, záleží hlavně na nás. Čeká nás mnoho změn.
Na celé planetě  Zemi  probíhají velké procesy. Naše Vědomí se rozšiřuje.  Celý proces je naším návratem domů, do jiné, více milující reality. 

Je na nás vyvíjen velký tlak, abychom už nikdo nemohli uniknout. Ti, na které jsme čekali, jsme my sami. Nikdo jiný  už nepřijde. Každý má samozřejmě svůj čas a své tempo.

V tuto dobu je třeba dbát o své tělo, chrám naší duše. Ale  také dát do pořádku naši psychiku, naše vztahy, k Bohu, k sobě i k druhým.

Během těchto procesů se čistí celé  rody. Je to náročné a  asi to všichni na sobě pociťujeme. Často je to velmi bolestné. Svět tam venku se proměňuje prostřednictvím každého z nás. Každá, i ta nejmenší změna v našem Vědomí,  se promítá do podoby vnějšího světa.
Co je uvnitř, je i vně .

Jako bychom se  všichni ocitli ve víru, který  nám nedovolí se na chvíli zastavit a spočinout.
Ale tak jako si  nemůže  žena při porodu spočinout, tak ani my nemůžeme odpočívat, protože  se rodí naše skutečné Já.

Jsme konfrontováni  sami se sebou, se svými názory,  programy, se svým vnitřním nastavením, hodnotami,  s city a emocemi, se svými dosavadními pohledy na život, svými postoji,  svým jednáním a jsme nuceni se tím zabývat.

Staré už nefunguje a po novu to často ještě neumíme. Pociťujeme tlak to staré  opustit. Buď dobrovolně a vědomě  a tedy  za menšího utrpení  nebo nedobrovolně, za velkých dramat a bolestí. To když tyto změny uskuteční naše Duše, naše Vyšší  Já, pro naše nejvyšší dobro. I navzdory   vůli našeho  ega, našeho nižšího omezeného já.

Naše dosavadní vzorce chování a myšlení  nám poskytují určitou jistotu a dávají pocit iluzorního bezpečí. Nevedou ovšem k naplnění   našeho života a cesty naší Duše. I když  jsou to jistoty  iluzorní a mylné, nejsme schopni se jich jen tak jednoduše vzdát a nahradit je něčím novým, co by nám sloužilo mnohem lépe.

Přežité struktury  se hroutí ve vnitřním i vnějším světě.  Děje se to, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Pokud tomu klademe odpor  a snažíme se ten proces blokovat,  vtahuje nás to do stále dramatičtějších situací a prožitků, které v nás vyvolávají stále větší  úzkost a bolest. 
Úzkost a bolest jsou však známkou  léčení.   To, z čeho je nám špatně, jsme my sami. Je nám špatně  z našeho myšlení, z našich postojů, programů, z našeho způsobu života. 
Bolestné životní lekce  lze využít jako  příležitost k růstu. Bolest existuje, aby podporovala vývoj.  Její kumulativní účinek  nás v určitém okamžiku donutí ke změně  směru.

A tak jako je třeba  rozříznout hnisající ránu a vyčistit ji, aby se mohla zahojit, tak i my  musíme  říznout do našich starých programů a vyčistit je. Změnit je. 
Ponořit se do své temnoty,  vynést na světlo všechna  svá zranění, aby mohla být uzdravena. 
Přijetí naší temnoty  je jedním z nejdůležitějších kroků na naší duchovní cestě. V té nejhlubší části naší temnoty je  ukryta  naše síla.
Ta nám pomůže  přetavit strach do lásky.
Kdybychom nezažili  temnotu, kdybychom nebyli  vyvrženi mimo oceán lásky, nemohli bychom zažít prožitek lásky.

Jedním z nejdůležitějších úkolů v příštím roce  je ctít vnitřní dítě v nás i druhých.

Vnitřní dítě je ta část nás samotných, která v určitém období našeho dětství zažila nedostatek lásky, bolest, příkoří, nepřijetí,  odmítnutí, zradu,  kritiku, manipulaci, výčitky, ponížení, výsměch, zahanbování…. To vedlo k vnitřnímu zranění a tento prožitek byl tak silný a tak bolestný,  že se stal  utvářecím prvkem naší osobnosti, že se stal naším vzorcem či programem na celý život.

Kdykoliv během života  zažijeme podobnou situaci,  vynoří se staré zranění  a reagujeme stejnou bolestí, emocí.  To reaguje naše vnitřní dítě. Zcela nás ovládá. Je  alfou a omegou celého našeho života a našich vztahů. Projevuje se v našem každodenním životě.
Dokud ho neuzdravíme.

Naše vnitřní dítě deformuje naše vztahy a nedovolí nám prožívat lásku a intimitu.

Srdečně vás zvu na seminář: Uzdrav své vnitřní dítě.

Seminář se bude konat v Centru zdravého životního stylu, Prosetín 209.  Cena 400 Kč.

Termíny: 22. 2. 2020 nebo 21. 3. 2020 od 13 do 19 hod.

Těším se na vás

Svatava  Natarei

Leták si můžete stáhnout ZDE.

PS
Do nového roku 2020 nám přeji, abychom  své vnitřní dítě milovali, přijali, obejmuli.  Abychom ho uzdravili. Abychom přestali  hledat  lásku  venku a našli ji uvnitř sebe.

Já sama jsem  v posledním půlroce  prošla velkým procesem, dostala jsem se do velmi těsného  kontaktu  se svým vnitřním dítětem, zažila jsem,  jak  mne  naprosto ovládalo bez možnosti to silou vůle změnit. Dozvěděla jsem se toho za posledního půl roku o sobě více, než za celý svůj život. Objevila svá hluboká zranění  odmítnutí a zrady. Zjistila jsem, že nejvíc jsem odmítala  a zrazovala já sama sebe, tím, že jsem nebyla sama sebou. Dnes jsem za to velmi vděčná.  Protože bez toho bych nebyla taková, jaká jsem nyní. A určitě to nebylo naposled, co jsem něco takového zažila. Uvolňují se z nás  stále hlubší a hlubší zranění. Tak si dovolme a povolme.