Seminář - ABY VZTAHY NEBOLELY

22.09.2018 13:00

Drazí přátelé.

 Za 14 dní je termín našeho společného setkání na téma: Aby vztahy nebolely.

Všichni žijeme ve vztazích.  Všichni máme rodiče, i když třeba již

Nežijí. Vztah s našimi rodiči je naprosto klíčový. Od něj se odvíjejí

všechny naše ostatní vztahy.

Aby naše vztahy fungovaly, musíme tedy nejdříve uzdravit svůj vztah s

rodiči. Můžeme se usmířit i s rodiči zemřelými.

Často je to  velmi bolavé, protože  vyplují na povrch dávná zranění,

které jsme  jako děti potlačili.  Přesto nás  z podvědomí stále

ovlivňují  a brání nám prožívat zdravé vztahy  v dospělosti.

  Obdivuji vás za vaši odvahu a těším se na vás.

Svatava Natarei

PS

Vzhledem k tomu, že někteří z vás  jsou   ještě na dovolené, budeme

seminář možná ještě opakovat, protože  na něj pak navazují  další

témata, vztah k sobě a vztah k partnerovi a dětem.

původně  jsem zvažovala  event. termín semináře  posunout, ale cítím,

že má být právě  toho 22. 9., neboť budeme současně oslavovat Podzimní

rovnodennost. Oslava rovnodennosti je oslava druhé sklizně. Sklízíme, co

jsme zaseli. Uctíváme rovno-dennost , vyváženost a rovnováhu v přírodě i

v našich vztazích. Oslavuje se harmonie mezi vnitřním a vnějším světem.

Je to kouzelný čas vyrovnanosti a hojnosti. Čas poděkování a zasévání

semínek nové budoucnosti.

Je to čas podívat se nejen na uplynulý rok, ale na celý náš život ,

abychom si určili , kam chceme jít dál.

:-):-):-)

Leták si stáhněte ZDE.