Seminář - ABY VZTAHY NEBOLELY - opakování

27.10.2018 13:00

Drazí přátelé.

Srdečně vás zvu na opakování semináře z cyklu Klíče ke štěstí- Aby

vztahy nebolely. Tentokrát na téma: Vztah s rodiči.

Vztah s našimi rodiči je naprosto klíčový pro všechny naše ostatní

vztahy.  I když nám naši rodiče často opravdu ublížili.

Přesto je třeba vztah s nimi uzdravit, abychom my sami mohli žít

Naplněný život. Mít úctu k jejich často těžkému osudu.

Pokud se cítíme být lepší než naši rodiče, pokud se nad nimi vyvyšujeme

, odřezáváme se od své síly. Nejsme dospělými, jsme jen trucovitými

dětmi.

Dospělými se můžeme stát jedině tehdy, když je akceptujeme takové,

Jací jsou, takové, jací byli. Když pochopíme, že za daných okolností

Dělali, jak nejlépe uměli.

Vše ženské přichází ženě od matky a dalších žen rodu, je s nimi svým

osudem spojena. Podobně muž, vše mužské přichází muži od otce a jeho

otce atd., je s nimi svým osudem spojen.

Pravá silná žena je ta, která přijímá sebe a své ženství, je s tím

Srozuměna, nemyslí si, že je něco víc než muž, jen je s tím srozuměna.

Srozumění vzniká, když žena akceptuje svou matku takovou jaká je.

Podobně muž svého otce. Akceptujeme-li jejich životy, osudy,

Zkušenosti, vede to k tomu, že přijmeme sebe takové, jací jsme.

Teprve když žena přijme své ženské předky plně, muž mužské, začne

proudit láska. Láska k těmto ženám, mužům, jejich těžkému osudu,

strašným zkušenostem, tím se dostáváme do souladu se svým ženstvím,

Mužstvím. Pak se teprve může žena stát plně ženou, dospělou ženou,

může nechat malé dítě u svých rodičů a stát se dospělou ženou svému

muži, podobně muž se může stát dospělým mužem své ženě.

Takže staňme se dospělými ženami, muži, ve své síle. Dovolme si to.

Zasloužíme si to.

 Těším se na vás  27. 10. 2018, ve 13,00 hod.

Leták si můžete stáhnout ZDE.

 Objímám vás

Svatava Natarei