Láska a strach.

08.02.2017 21:00

Milí mí přátelé.

Je začátek února a i když se dny už prodlužují, možná pociťujete, že už ta zima a málo sluníčka přece jen dlouho trvá.

Možná vaše nálada je také někdy na bodu mrazu.

Možná máte pocit, že jste jak křeček v kole.

Možná se občas nebo často propadáte strachu a úzkosti / které souvisí i s energií ledvin a močového měchýře /.

Sama jsem teď něco podobného prožívala, a proto jsem se rozhodla vám napsat.

Žijeme v dualitě a je tady láska i strach, ale láska je mnohem silnější než strach. Nemusíme mít strach ze strachu. Přijměme ho, když už je tady, i on k nám patří. Jen mu nedávejme mnoho pozornosti, jen ho pozorujme, nevytvářejme kolem něho příběh, že by tady neměl být, že ho nechceme a co všechno by se mohlo stát, když ho cítíme a kdo za to může, že máme strach.

Je to jinak, tu negativní příchuť tomu dávají právě naše myšlenky. Ale nemusíme každou myšlenku koupit, nemusíme každé myšlence uvěřit, teprve ta myšlenka, co by se mohlo stát, v nás vytváří ten strach.

Tu myšlenku i ten strach jen pozorujme a dýchejme, přijde a odejde, nechejme je zmizet jako obláček, vraťme se k lásce.

Dr. David Hawkins v knize Moc versus síla / mimochodem úžasná kniha /, píše: Rozdíl v duchovní síle krásné myšlenky / 10 na minus 35 milionů mikrowattu / a děsivé myšlenky / 10 na minus 750 milionů mikrowattu/ je tak obrovský, že je mimo schopnost lidské představivosti. Z výše uvedené analýzy však můžeme vidět, že i malé množství láskyplných myšlenek v průběhu dne více než vyrovná všechny naše negativní myšlenky.

Takže se nebojme toho, když se někdy propadneme strachu, protože když se bojíme strachu, jsou tady strachy dva.

Všichni máme ve svém podvědomí mnoho negativních zážitků, všichni jsme zažili mnoho bolesti ve všech našich životech.

A protože je podvědomí velmi silné, přichází často i pocit strachu. Nesuďme se, dovolme svému strachu existovat, přijměme ho, podívejme se na něho, abychom mu mohli porozumět a nechat ho odejít.

I kluci mohou mít strach, i když jim říkali, že kluci se nebojí ani nebrečí:-).

Největší silou, která vše uzdravuje je Láska.

Objímám vás

Svatava Natarei