JÓGA

21.01.2021 18:41

Milí přátelé.

Jak ten čas letí.  Už máme nový rok, dny se prodlužují a než se nadějeme, bude jaro a příroda se začne probouzet. S jarem a sluníčkem začneme často vidět ledacos jinak, veseleji, nadějněji.

 Já jsem kdysi neměla podzim a zimu moc ráda. Dnes to nechápu. Dnes se mi líbí každý den, ať je léto nebo zima, jaro nebo podzim, ať svítí sluníčko nebo prší, sněží nebo je mlha. Na všem můžeme najít něco krásného. Každý den je jedinečný, nikdy se nebude opakovat.  Každý den může být nejkrásnějším dnem našeho života.

 Nezáleží na vnějších okolnostech, ale na tom, jak to máme ve svém nitru, jak to, co se děje venku, vnímáme.

 Když budeme chtít, určitě i nyní můžeme najít něco dobrého na všem co prožíváme, co se kolem nás děje.

 Je to jen na nás. Máme svobodnou volbu, zda se budeme   radovat nebo prožívat strach, zda budeme naštvaní nebo vděční.

 Samozřejmě.  Všichni máme někdy strach, děje se něco, co v nás vzbuzuje nějaké obavy a nejistoty. To je přirozené. Strach je stínem ega.

 Ale buďme k sobě upřímní. Měli jsme někdy nějaké jistoty? Jediná jistota v našem životě je, že naše fyzické tělo jednoho dne zemře.

 Tato skutečnost nemusí být pro nás strašidlem, ale naopak motivací k tomu, abychom prožívali každý okamžik svého života naplno. Abychom byli vděční za každý den.  Abychom se radovali z prostých, a přitom nejdůležitějších věcí.  Ze zasněžených plání, z toho, jak mi křupe sníh pod nohama, z toho, že mám nohy a mohu chodit, že mám zdravé plíce a srdce a udýchám to, z pohledu na hejno vrabců, které vylétlo ze stromu na naší zahradě, z toho, že mám zdravé oči a vidím to, z toho, že doma na mě čeká manžel, že mám někoho blízkého a rozdělal oheň v krbu, z toho, jak je ten oheň v krbu úžasný, nejen že hřeje, ale dřevo v krbu praská a je to úžasné se dívat na ty plameny, jak tam poskakují.  Je mnoho věcí, z kterých se můžeme radovat a za které můžeme být vděční.

Věnujme pozornost tomu, co nám dělá radost.

Čemu věnujeme   pozornost, to roste. Tak posilujme ta zdravá semena.

 Přeji vám všem, nám všem, abychom tento rok prožili ve zdraví, v klidu a míru, abychom dokázali přijmout vše, co se děje. S pokorou a vírou a důvěrou, že se nic neděje náhodou a že to je tady pro nás a pro naše dobro, že se vše vyvine   a vyvíjí směrem k lásce.   Všichni jsme tvůrci a záleží na každém z nás, jaký život budeme žít na planetě Zemi. A já věřím, že je nás čím dál tím víc, co se probouzíme a že to dáme.  Že právě teď tvoříme ráj na Zemi, že tvoříme   Novou Zemi, kde budeme všichni žít v bezpodmínečné lásce, radosti, důvěře, vděčnosti, svobodě, pravdě, porozumění, spolupráci, v míru, ve zdraví a spokojenosti.

 Že opustíme ty staré programy a názory, jako že život je boj apod. Že přestaneme mít potřebu bojovat a vyhrávat, mít nad někým moc, být někým ........

 Čemu věříme, to se stává skutečností.  Tak buďme bdělí a vědomí a věnujme pozornost tomu, kam se ubírá naše pozornost.

 Nevědomý život nestojí za to žít.  To je promarněný život.

 Jistě, všem nám někdy mysl sklouzne i k nějakým negativním myšlenkám. Ale nemusíme je koupit. Můžeme je nechat odplout jako obláček. Ve chvíli, kdy jsme si to uvědomili, se vrátilo Vědomí. A je to světlo Vědomí, které vše léčí.

Vzpomínám každý den na vás a těším se na všechna naše další setkání.

 A protože zatím není možné se setkat osobně, natočili jsme další video jógy.

 Pokud o něj máte někdo zájem, napište mi a já vám ho pošlu.

 Krásné dny

 Svatava Natarei