Doba adventní

23.12.2016 13:03

Mí milí přátelé.

Asi jste už všichni tyto SVÍČKY někdy dostali, ale  jsou stále aktuální. Dnes možná ještě víc, než kdy jindy.

A já stále mám naději  a vidím to světlo, tu lásku v každém z nás.

Zastavme se v této době adventní, ponořme se sami do sebe, do svého nitra, uvědomme si, že  jsme duchovní bytosti s lidskou zkušeností, že jsme Láska.

Co můžeme udělat  pro světový mír?  Co můžeme udělat pro záchranu celé naší krásné planety  Země?  A hlavně  pro  záchranu nás samotných?

Protože  Země to přežije, ale my to nepřežijeme, pokud se k ní budeme dále chovat tak, jak se chováme.

Jedině niternou přeměnou každého jednotlivce,  jedině  objevením naší skutečné podstaty, navrácením se do Lásky, může dojít k obnovení míru na světě. Ne naši politici, ne někdo seshora, ale my sami, každý z nás, jsme  těmi   nejdůležitějšími články k obnovení míru na světě. Musíme začít každý sám u sebe,  ve svých rodinách, přestat  vést ty vnitřní války. Vcítit se jeden do druhého, i sami do sebe, porozumět, pochopit, uvidět  bolest druhého i svoji, přijmout a odpustit, sobě i jiným. V každém z nás je světlo i temnota, jako je jang a jin, nádech a výdech. Jsou to dvě protichůdné, ale  vzájemně  se doplňující vlastnosti  v tomto duálním světě. Jedině přijetím všeho, tak jak je, pochopením i Vyššího záměru, pochopením i vlastní zodpovědnosti, může dojít k našemu uzdravení i uzdravení naší planety  Země.

Blíží se doba Vánoc a připomínáme si Ježíše Krista, který přišel a zasel  semínko  kristovské energie na Zemi.

Všichni máme možnost pokračovat v jeho díle a dnešní doba je tomu otevřena.

Přeji vám všem, aby se vám podařilo otevřít znovu svá srdce, aby se vám podařilo stát se znovu  čistými a nevinnými jako malé děti , abyste se přestali bát, stát se zranitelnými. Abyste  dokázali být pravdiví sami k sobě i k druhým. Protože jedině to nás může osvobodit.

Přeji  vám  krásné dny adventní, krásné Vánoce, prožité v lásce v kruhu vašich nejbližších a těším se na vše s vámi po NR.

Svatava  Natarei

------ Soubor ČTYŘI SVÍČKY si můžete stáhnout ZDE -----