Natarei 

MUDr. Svatava Zatloukalová 

Lékařka s celostním přístupem ke zdraví

Lektorka  Školy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřinky Prekopové

Cvičitelka jógy 3. a 2. stupně 

 

Lotosový květ je symbol síly, krásy, čistoty, oduševnělosti a osvobození. Květ lotosu plave vždy na vodě, vlny se před ním rozestupují, voda ho nikdy nesmáčí. Jiné rostliny se při silném vlnobití polámou a jsou hnány po hladině sem a tam.
Voda symbolizuje svět kolem nás, květ lotosu člověka. Člověk a svět jsou úzce spojeni.
Tak jako lotos rozkvétá jen ve vodě, může se člověk realizovat jen na tomto světě.